Цветарство и градинарство

Цветарство и градинарство – размножаване на цветята, грижа за цветята, цветята – естетика и хоби, цветята у дома и в градината, цветята и сезоните, фитотерапия – Ръководител: Радка Момчилова

В занятията по Цветарство и градинарство бенефициентите получават практически съвети за размножаване на цветята, зазимяване на цветята и храстите, информация за взаимопомощта, която растенията си оказват засадени в близост, а също и за несъвместимостта между някои видове.

Действието на цветарството и градинарството е много благоприятно за успокоение и релаксация. То въздейства върху финната моторика на потребителя и творческата мисъл. Спомага действието и по-добрата  връзката на мозъка с крайниците и в частност с ръцете. Допира  с почвата е подход за лечение и от много видни психолози.

Груповата работа по градинарство е терапевтичен метод, който използваме за въздействие върху физиката и личността на потребителите ни.  С практичната работа се постига подобряване и възстановяване на увредените функции, създаване на дисциплина, развиване на естетическо чувство и постигане на удовлетвореност.

Дейността на групата по Цветарство и градинарство е съобразена с природния календар, който обуславя отглеждането и развитието на културите, специфичните грижи за цветята в градината и у дома, отглеждането на плодове и зеленчуци.

Трудотерапията включва изработката и оформянето на икебани с интересни природни форми(клонки, камъни, миди, мъхове) както и от плодове и зеленчуци. С тях активно участват в коледни и великденски базари, както и в отворените програми на Центъра.