Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Обучения в работа с компютър, с електронна поща, работа в интернет, Microsoft Word, фейсбук, скайп и др.

Въпреки възрастовите ограничения, жените от групата по компютърно обучение с голямо желание и старание, с младежка любознателност усвояват базови знания за работа с компютър, опознават света на интернет, скайп и фейсбук. В резултат те тренират фината моторика на ръцете, реакциите и мисълта си, разширяват кръгозора си, разширяват социалните си контакти, добиват самочувствие за равнопоставеност с по-младото компютърно поколение, доближават се до своите деца и внуци.