Тъкачество

SS851023Тъкачество – ръководител Галя Николова

През м. септември, след посещение на жените в тъкачницата на арт галерия „Дзев студио”, възникна и се осъществи идеята за нова дейност в Центъра. Сформира се нова група по трудотерапия – тъкачество.

Тъкачеството е едно приложно изкуство, което освен че развива трудовите умения и финната моторика, изгражда изобразителни представи, усет за цветовете и интересен начин на тяхното комбиниране.

В групата жените усвояват нови знания и умения. Показват своята готовност за свободен избор. Утвърждават своите трудови навици и развиват собствено знание. Придобиват сръчност и точност в заниманията изискващи прицизност. Разгръщат собствения си потенциал и постигат полезност и удовлетвореност.