Училище за здраве

УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ  – е система за комплексно въздействие, върху духа и тялото на потребителя, върху психичното равновесие, хигиената на живот, включващо още социални контакти, двигателен режим, рационално хранене, превенция на заболеваемостта при възрастните хора.

Училището за здраве има за основна цел да предостави знания за опазване на здравето на жените в третата възраст, за профилактика на обществено значимите заболявания, за осигуряване на активен двигателен режим на живот и психорехабилитация.

Училището за здраве има своя структура, медицинско експертно ръководство, план за действие . Училището за здраве към ЦСРИ „Импулс” включва система от здравно просветни, рехабилитационни и профилактични услуги, които имат за цел да запознаят бенефициентите с начини на профилактика и лечение на различни заболявания със средствата на традиционната и нетрадиционната медицина.

Здравно-просветната програма се състои от четири основни компонента:

Първи компонент: здравни беседи  с експертни ръководители проф. д-р Лидия Коева, проф. д-р Стефан Тодоров и проф. д-р. Георги Димитров.

Втори компонент: физиотерапия, с ръководител д-р Е. Атанасова, физиотерапевт и Красимира Иванова като рехабилитатор.

Трети компонент : Холистична медицина  ръководител: Добринка Желева – холистичен специалист

Четвърти компонент: Лечебна физкултура чрез Гимнастика и по специално Водна гимнастика – ръководител: Красимира Иванова

Тренировки в топъл минерален закрит басейн, съобразени с възрастта и състоянието на потребители.

Предимства

 на водната гимнастика(аеробика):

  • не натоварва ставите – 80% от теглото на индивида се поема от водата;
    • укрепва сърцето и увеличава притока на кислород към мускулите;
    • съпротивлението на водата тонизира мускулите и те извършват по-голяма работа
    • подходяща за хора с травми, болки в кръста, дископатии, дискови хернии, разширени вени, слаба мускулатура, обездвижване

 Пети компонент: Психорехабилитация – Зрели и жизнени, Йога на смеха –Ръководител: Весела Фажева –психолог

Проведените в центъра психологически и здравни беседи от медицински специалисти в областта на диетологията, рационалното хранене, и позитивната психология постигат целта си: запазва се психическото равновесие и по-леко се преодоляват стресовите ситуации в ежедневието на възрастните хора.