Общество на предприемчивите жени

Основното, което обединява всички членове на Обществото на предприемчивите жени са интересите и потребностите. Да се създават все по-добри условия за бизнес и бизнес комуникации. Да се подпомагат жените за старт в частния бизнес и устойчиво развитие. Да се обучават и развиват в мениджмънта и маркетинга на бизнеса. Да се създава лоби от изявени жени в бизнеса с подчертано единство и взаимна подкрепа. Да прекарват заедно приятно и полезно своето собствено време чрез естетически занимания, спорт и туризъм, спомоществователна и общественополезна дейност.

  • Близо 250 фирми във Варна се ръководят от жени;
  • Повече от 15 000 специалисти, служители и работници се ръководят от жени;
  • 21 % от тези фирми прославиха България и Варна в сферата на туризма;
  • 16 % произвеждат стоки и услуги;
  • 27 % представляват бранш строителство;
  • 19 % рекламни и медийни агенции и фирми за PR;
  • 37 % са в сферата на търговията.

IMG_9892 DSC_5110

С предприемчивите жени Асоциацията организира форумите „Достойна варненка”, „Жени за Варна”, „Варна за варненки”, „Млади бизнес иноватори”, мотивационни семинари, обучения, походи, екскурзии, занимания по интереси, юбилеии на фирми, празници и други.

Така се създава едно сплотено дамско бизнес лоби, което участва в живота на организацията.

Банкови данни за дарения и плащане на членски внос:

Банка ДСК – Варна
IBAN: BG82STSA93000005872546
BIC: STSABGSF
Получател: Асоциация „Да съхраним жената“ – гр. Варна