Арт терапия- Иконопис

Към ЦСРИ за възрастни жени има създадена група по Иконопис с ръководител на художничката инж. Мария Николова.

Групата стартира през 2017г.

Процеса на занятията са обвързани с:

 • обработката на повърхността за рисуване;
 • пренасяне на образа;
 • изписване на образите на светците;
 • поставяне на позлата;
 • нюансиране;

Арттерапия- Иконопис е форма на терапия базирана на вярването, че творческият процес и себеизразяването чрез изкуството помагат на хората да разрешат проблеми и конфликти, да развият личностни умения, да контролират поведението си, да овладеят нервни изблици, депресии, психологически бариери, да се преборят със стреса чрез вяра.

В основата на този вид терапия е идеята, че чрез изработката на икони се доближаваме до вярата, до Бог. Защото изкуството, е усещане за магия.

Самата терапия е породена от желанието на потребителките да рисуват, да изразяват емоциите си и вътрешното си усещане чрез вярата.

Т.е. чрез средствата на изкуството да се помогне на потребителите да преодолеят чувството за самота и непълноценност, ограниченията в мисленето си, страха от действие и т.н. и да им се даде възможност да опитат едно ново преживяване – духовното.

Работата във всяко занятие започва с изчитане на молитва.

Занятието по иконопис е групово и цели не само по-голямо личностно израстване и себеизразяване на жените, но и утвърждаване от групата, създаване на чувство за приобщеност.

Духът на тези занятия е наситен с много спокойствие и чиста вяра. Положителния заряд обогатява личността на потребителките, създава им тонус за работа, носи им удовлетвореност. Чрез този вид терапия те намират в себе си нужната им хармония. Справят се със самотността и чувството за изоставеност, намирайки упование в личността си. Този тип терапия се основава на мобилизирането на целия творчески потенциал на човека и му помага да разкрие възможности, за които дори не подозира.

В изпълнение на предварително заложени цели в индивидуалните планове на бенефициентите, посредством Арт терапия- иконопис те:

 • повишават телесната си осъзнатост, отключват сетивата си;
 • активират дясното мозъчно полукълбо, което управлява чувствата и емоциите и чиято функция е творчеството;
 • развиват въображението си;
 • разширяват възможностите си за изразяване, при груповата терапия подобряват комуникационните си умения;

Използваме иконописа, като метод чрез които жените от ЦСРИ «Импулс»:

 • обективизират страховете и депресиите си, като така ги изваждат извън тях и ги правят по-лесно преодолими;
 •  сътворяват своето „защитено място”, където се чувстват сигурни и щастливи.

Арт-терапията се основава на увереността, че процесът, свързан с правенето на изкуство е лечебен и носи позитивна жизнена промяна.