ЦПРП „Ръка за ръка“

Нашата мисия е да създадем среда, в която нуждаещи се от психологическа консултация и рехабилитация да опознаят себе си и да получат възможност за развитие на личностния си позитивен потенциал.

Ние консултираме:
• Семейства в кризисни отношения;
• Възрастни хора;
• Деца с девиантно поведение и техните родители;
• Жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик на хора;
Дейностите, които извършваме са следните:
• Психологическо консултиране:
– индивидуално;
– групово;
– организационно;
• Психотерапия:
– индивидуална;
– фамилна;
• Професионално ориентиране;
• Тренинги;
• Превантивно-обучителни дейности в следните области:
– девиантно поведение;
– насилие и трафик на хора;
– човешки права;
– комуникативни умения;
– здравна профилактика;
• Информационна дейност;
Услугите, които предоставяме са БЕЗПЛАТНИ за клиентите.