Партньори

Асоциацията е член на Обществения съвет за социална рехабилитация и интеграция, в който участват НПО, работещи  в подкрепа на хората с увреждания и техните семейства. Членува и в Обществения съвет за равнопоставеност между жените и мъжете – Варна, в който участват 15 неправителствени организации, работещи по проблемите на жените, децата и семейството.

За своите двадесет години Асоциацията изгради мрежа от подкрепящи я организации и фирми. Успешно си партнира с Община Варна в изпълнение на Социалната програма.

                                                  

1. Дирекция „Социални дейности и жилищна политика” – Община Варна.
2. Регионална и Общинска дирекции „Социално подпомагане” към МТСП.
3. Районна здравно –осигурителна каса.
4. Камара на занаятчиите.
5. Медицински университет и Медицински колеж – Варна.
6. Задруга на майсторите.
7. Драматичен театър и Народната опера.
8. Етнографски музей и музей на възраждането.
9. Туристическо дружество „Родни балкани”.
10. DOOM – ООД.
11. Актив – Арт галерия.

12. „ПОЗВЪНЕТЕ” ООД .
13. Клуб на доброволеца.
14. Център за психологическа подкрепа и превенция “Ръка за ръка”.
15. Фестивален и конгресен център.
16. Ротари клуб.
17. Кристине Дагуел – Англия.