Английски език за начинаещи

Английски език за начинаещи – ръководител: Милена Атанасова.

Езиково обучение по английски език, в което се включват с голямо желание, тъй като се налага и да ходят на гости на деца и внуци в чужбина.Занятията са два пъти в месеца и се провеждат от Милена Атанасова съвместно с доброволци от Америка и Англия подпомагащи дейността.

С много желание и ентусиазъм голяма част от бенефициентите активно  изучават  чуждия език. Занятията спомагат за трениране паметта,  концентрацията и повишават информираността. Допринасят за увереност и самочувствие, както и имат практическа полза в личния живот на потребителите.