Музикотерапия

Музикотерапия – ръководител: Стоян Гамолов

Музикотерапия се приема и като психотерапевтичен подход, при който музиката и се прилага за целенасочено медииране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел зареждане с положителна емоция, подпомагане оздравяването, както и развитието на човека. Музикотерапията се използва за излизане от определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия, тревожности, панически разстройства,  и за диагностициране на психично-здравните нужди.

Потребителите разучават и изпълняват популярни песни на различни езици. В репертоара им се включват, както любими български изпълнения, така и песни на руски, италиански, гръцки, румънски, английски език. Заучаването на нови текстове стимулира дейността на мозъка и спомага за превенция на много заболявания като Алцхаймер, деменции и депресии. Жените се чувстват по-уверени в себе си, виждайки резултата от своя труд на сцената.

Огромно значение за този процес имат работния климат, личните взаимоотношения. Музиката е вид изкуство, свързана със социалното съществуване на човека. Въз основа на музикалното преживяване се изграждат терапевтичните цели на музикотерапията. Като част от нея бенефициентите: възприемат нови музикални изпълнения; възприемат различно темпо и динамика; изпълняват  ритмично темпо и динамика; изпълняват свои любими песни; създават у себе си навик да  слушат музика и да я възпроизвеждат; носи им чувство на успокояване  и релаксация, на наслада и удовлетворение.

Ръководителят на групата работи индивидуално с всеки потребител, като познава неговите възможности  и групово, създавайки приятелска атмосфера и сплотеност у участниците в музикотерапията.

Музиката е един от най-важните инструменти за постигането на терапевтични резултати, както за изпълнители, така и за слушателите в ЦСРИ. Участието в дейността музикотерапия дава възможност на потребителите да демонстрират своя творчески потенциал, да участват активно в обществения живот на града и в този на Центъра, където могат да се изявяват и да бъдат оценени. Изразявайки своя прекрасен талант, те се разтоварват от ежедневието и се зареждат с положителна енергия, което благоприятства успешното им социализиране.

Под ръководството на музиканта Стоян Гамолов, вокалната група към Центъра – „Мелодии на зрелостта” печелят награди в редица национални фестивали.