Арт терапия

Арт терапия – рисуване върху коприна, стъкло, порцелан, фазер, картон, фаянс  – ръководител Тони Игнатов

Арт терапията е форма на психотерапия, която използва изобразителното изкуство като основен способ на комуникация.

Целта на арт терапевта е да подпомогне потребителя да направи промяна и да развие личностния си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда.

Арт терапията е изпитано средство за превенция на психо-напрежението, позволява на жените свободно да изразяват върху платно своите мисли и чувства, мечти и надежди. Така те се освобождават от негативните последствия на конфликтни и стресови ситуации в личния и обществения живот.

Занятието по арт терапия е групово и цели не само по-голямо личностно израстване и себеизразяване на жените, но и утвърждаване от групата, създаване на чувство за приобщеност .
В изпълнение на предварително заложени цели в индивидуалните планове на бенефициентите, посредством Арт терапията те:

  • повишават телесната си осъзнатост, отключват сетивата си;
  • активират дясното мозъчно полукълбо, което управлява чувствата и емоциите и чиято функция е творчеството;
  • развиват въображението си;
  • разширяват възможностите си за изразяване, при груповата терапия подобряват комуникационните си умения;

Използваме арт терапията, като метод чрез които жените от ЦСРИ «Импулс»:

  • изследват своята собствена същност (рисуване на автопортрет)
  • обективизират страховете и депресиите си, като така ги изваждат извън тях и ги правят по-лесно преодолими;
  • рисуват своите желания и мечти; сътворяват своето „защитено място”, където се чувстват сигурни и щастливи.