ЦСРИ за деца

ЦСРИ ДУ “Живот под дъгата”

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ/АУТИЗЪМ – «ЖИВОТ ПОД ДЪГАТА»

Центърът  е създаден за подкрепа на деца  с разстройства в аутистичния спектър /РАС/ и  техните родители през месец май 2019г., като общинска делегирана дейност в рамките на Социалната програма на Община Варна. Асоциация „Да съхраним жената” е лицензиран доставчик на социалната услуга ЦСРИ ДУ с капацитет 20 потребители по Договор с Община Варна. 

Основната цел  е да бъде предоставена иновативна комплексна услуга в специално оборудван център за социална рехабилитация и интеграция  /ЦСРИ/ с терапевтични кабинети, и в  оборудвания с детски съоръжения за игра “Български двор за отдих” включваща следните дейности:

 • Подкрепа за ранна диагностика и терапия;
 • Консултиране с експерти и лекари, с психолог, педагог, логопед;
 •  трудова и речева терапия, арт и музикотерапия;
 •  хипотерапия и хидротерапия;
 •  психологическа и социална подкрепа;
 • почасова индивидуална и групова работа, образователни и творчески дейности за деца с аутизъм и техните семейства.
 •  семейни конференции за обмен на успешни практики.

ЦСРИ  “Живот под дъгата”

разполага със специално оборудвани кабинети за индивидуални занимания и групова творческа работа:

 •  Игротека за физически и интелигентни игри;
 •  Сензорна стая: за сензорна интеграция, за провеждане на консултации с психолог, педагог, социални работници, логопеди, експерт по хибербарно оксигенарно лечение и др.
 •  Рехабилитационен кабинет: за физиотерапевтични процедури под ръководството на специалисти с парафин и ултразвук, апарати за електролечение, велоергометър, масаж и др.;
 • Творческа работилница за приложни изкуства;
 • Кабинет за арт и музико-терапия;
 •  Трудотерапевтичен кабинет : за провеждане на занимания по хлеботерапия, кулинария, кетъринг за деца и родители, работа с глина, пластилин, пясък и др.
 • Зала за интеграция и създаване на работеща родителска общност.

КОНТАКТИ: 

МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ ЦЕНТЪР

9000 Варна, ул.“Кавала“ №1А, ет.2, тел. 052/600 137;

email: women_asg@abv.bg

Дарителска кампания!

Ако желаете да направите дарение в подкрепа на нашата кауза, бихте могли да го направите на следната банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG82STSA93000005872546
BIC: STSABGSF
Получател: Асоциация „Да съхраним жената“- Варна