Поетична терапия

Поетична терапия – ръководител: Мария Иванова

Чрез дейността се цели да се  удовлетворят потребностите на потребителите, да се развие техния интелектуален и творчески потенциал, да се стимулира прогреса на личното израстване, поддържане на паметта, концентрация, проява на творчество. Занятия включват рецитиране на  авторски произведения на жените от ЦСРИ. Създаване на лично творчество по теми „Щастие“, „Пролет“, „Моята история“ прочит и обсъждане творчеството на български поети символисти, прочит на литературни произведения. Поетичната терапия по своему спомага за развитие на възможностите на ума, за разсъждаване и емоционално зареждане.

Възприемането на художествената литература, четенето с разбиране, обсъждането на произведения, запаметяването на стихотворения и отделни текстове, създаването на лично творчество по предварително поставени теми, организирането на посещения на културни мероприятия- театри, изложби, музеи, алеята на книгата, подготовката на поетични рецитали, както и включването в отбелязването на традиционните празници и отворени програми на Центъра, води до разгръщане на собствените възможности, до постигане на самостоятелност и независимост, и улеснено интегриране в обществения живот. През отчетната година групата инициира и откриването на Библиотечен кът към ЦСРИВЖ „Импулс“. Книгите в библиотечния фонд са дарение от потребителките на ЦСРИ „Импулс“ , от техни роднини и приятели. През годината те инициираха и редица поетични четения и форуми: „Поетично кафе“, Литературно четене „Любовта в руската поезия“ и др.

Възприемането на художествената литература, четенето с разбиране, обсъждането на произведения, запаметяването на стихотворения и отделни текстове, създаването на лично творчество по предварително поставени теми, организирането на посещения на културни мероприятия- театри, изложби, музеи, алеята на книгата, подготовката на поетични рецитали, както и включването в отбелязването на традиционните празници и отворени програми на Центъра води до разгръщане на собствените възможности, до постигане на самостоятелност и независимост, и улеснено интегриране в обществения живот.