Театрално ателие

Театрално ателие – ръководител: театралният експерт Евгения Коларова.

Чрез този вид дейност се създават условия за интеграция и социализация на бенефициентите, преодоляване на дефицитите, развитие на потенциалните възможности и овладяване на личностни умения за социализация. Заниманията преминават през опознаване, упражнения за дикция и за преценка на възможностите, оформяне на цялата постановка от къси разказчета. Използваният метод е чисто психологически – терапевтичен театър.

С тази дейност се цели да се удовлетворят  социалните потребности на нашите бенефициенти от творческа драматична изява на сцена, от контакти, за подкрепа на здравето, за достоен живот и активно дълголетие.  Дейностите включват разработка на сценарии, разпределяне на роли, избор на костюми и реквизит, репетиции, заучаване на стихотворения на именити автори. Чрез заучаването на текстове, влизането в различни роли, се подобряват емоциите и паметта, действа психотерапевтично чрез забавния  ефект, който създава, подобрява се самочувствието на бенефициентките. А някои от тях сбъдват мечтата си, да играят на сцена.