Кръгла маса по проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса”

            Асоциация „Да съхраним жената” инициира  провеждането на кръгла маса по повод проект  „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса”. Той е  осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Социални дейности” към Община Варна. Проектът изгради, конструира и тества ефективното функциониране на услугата за почасова грижа за семейства и възможността за надомна социална подкрепа, на лица със специфични потребности и зависими от грижи. Успешната работата по проекта  даде възможност на 15 доброволци да работят и създаде качествено нов социален модел за подкрепа в домашна среда на хора в риск. Устойчивостта и развитието на ССБ е приоритет в перспектива. За мултиплициране на положителния опит и резултатите от проекта  се проведе оживена дискусия. Отчетено бе ,че на 15 семейства се протегна ръка за помощ.  Работата по проекта е ново завоевание за Социалната програма на Варна. Всички бяха единодушни, че проектът трябва да има развитие и бъдеще. Като представители на администрацията Кристиян Богоев заместник-областен управител и г-жа Адриана Григорова, Директор „Социално подпомагане”-Варна, както и представители на Дирекция „Социални дейности” и Бюро по труда Варна, споделиха своето положително мнение по отношение на извършената работа към момента. Те подкрепиха усилията за работа в дома на хора със затруднения извън институционалното пространство.  На състоялата се среща потребители на проекта, асистенти обгижващи лица в нужда  се включиха емоционално с желание да покажат важността на проекта за тях самите, за израстването им като професионалисти и хора желаещи доброволно да бъдат в подкрепа и да помогнат нуждаещи се. С благодарност, че могат да получат подкрепа, изразиха позиция и обгрижените лица. Всичко това имаше цел да покаже нарасналата нужда от това да се изгради система за ефективна помощ в дома на лица в социален риск. По време на срещата г-н Иван Табаков представител на Варненската търговско-индустриална камара също изрази подкрепа и се включи в отворената дискусия с конкретни предложения. Засегнат бе въпроса и за доброволния труд, който е в основата и на проектната работа. Г-жа Монка Николова сподели също за своя опит, подкрепа към проекта за устойчивост, отправиха и бизнес дамите от „Обществото на предприемчивите”. Ръководителят на проекта Йорданка Ненчева обобщи, че ССБ е иновативен модел и механизъм за приемственост в обгрижването в 11те ЦСРИ и за стажове и проекти на студенти въобще, но най-вече от социалните специалисти – социални дейности, психология и здравен мениджмънт. Изказа и своята благодарност към участниците в него и сподели желанието на екипа на Асоциация „Да съхраним жената”, да продължи работа в насока на неговото прерастване от модел в работеща Сребърна Социална Борса, в подкрепа на повече хора в риск. Извършената работа до момента, обучение, домашни посещения, създаден горещ телефон и информационна база е вече предначертан път към един по-разширен и мащабен обсег на работа. ССБ внася качествено нова регулация и хармонизира взаимоотношенията между интереси, очаквания и възможности. Това пролича и от есетата на потребителите и на асистентите.