Международен ден на хората с увреждания в ТУ – Варна

На 30.11.2016г. в „Технически университет – Варна” се чества Международния ден на хората с увреждания. Беше представена изложба на изделия изработени от потребителите на социални услуги. Събитието имаше за цел да запознае студентите от специалностите по социални дейности и не само тях с процеса на социализация и деинституционализация на хора с увреждания и в неравностойно положение. Асоциация „Да съхраним жената” представи на аудиторията дейността си по проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса”. Г-жа Теодора Паприкова представи проекта на студентите, с идеята да събуди у тях желание за реализация в социалната сфера. Участие взе и наша доброволка по проекта – Милена Атанасова, която прочете свое есе за впечатленията си за социалната работа като личен асистент. Екипът на Асоциация „Да съхраним жената” силно се надява интереса на младите хора да е завладян и да реализираме и с тяхна помощ още нови проекти.