Конкурс “Жена предприемач на годината” V Конкурс – 2004г.

“Жена Предприемач на годината”

Нели Неделчева Тонева
Управител на МЕДЕЯ

 

“Жена Мениджър на годината”

Парашкева Добрева Вълева
Икономически Директор на Експрес гаранцион ООД