Доброволци 2017

За да реализира успешно своята мисия и цели, Асоциация „Да съхраним жената“ се довери на ентусиазма, компетентността и информираността на млади и еродирани хора. Те са доброволци по Проект „Младежка доброволческа служба“ финансиран и реализиран със съдействието на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“. През годините обучителната система на Асоциацията доказа своята ефективност при достигане на широка младежка аудитория и се превърна в основен двигател за набиране и мотивиране на младите хора, давайки им възможност да придобият познания и опит в различните сфери от дейността на организацията. На 07.09.2017г. се проведе дискусия с отчетен характер с нашите доброволци. Обсъдени бяха извършените дейности през месеците на доброволчество, прочетени бяха есета на тема „Какво е за мен доброволчеството“, както и споделяне на реакции от прекия контакт с децата аутисти. В края на срещата доброволците получиха сертификати и удостоверения за положен доброволчески труд към Асоциация „Да съхраним жената“.

IMG_7794 IMG_7882 IMG_7889 IMG_7904