Кръгла маса на тема „Иновативни социални услуги за възрастни хора.

На 27.09.2017г в Община Варна се проведе кръгла маса на тема „Иновативни социални услуги за възрастни хора в социален риск“. Повдигнати бяха въпроси за нуждите и потребностите на възрастните хора и как може да бъде откликнато на тях с иновативни социални услуги от страна на държавата със сътрудничеството на Община Варна. На срещата присъстваха Зорница Русинова зам. министър в Министерство на труда и социалната политика, Стоян Пасев – Областен Управител на Област Варна, Иван Портних – Кмет на Община Варна . На кръглата маса се включиха и представители на различни държавни структури и НПО.
Д-р Йорданка Ненчева анализира работата на Асоциацията в няколко направления. Ефективност на работата в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени „Импулс“. Проект „Сребърна Социална Борса“ иновативен обществен модел за почасово обгрижване на възрастни хора в зависимо състояние в домашни условия. Тя посочи добрите практики, които успяхме да осъществим по Проекта и възможното им по-нататъчно действие. Доказа, че потребностите на възрастните хора, могат да се удовлетворяват с комплексен и иновативен подход. Също така сподели разочарованието си, че с неговия финал се прекратява една добра пряка връзка на взаимодействие между специалисти и нуждаещи се. Реализирането на Междупоколенчески център иновативен за страната, който е плод на много добър модел на корпоративна социална отговорност за привличане на вниманието към деца със специфични потребности и възрастни. Целта е да се създаде общност, в която чрез съвместни занимания, в 5 трудотерапевтични кабинети: сензорна стая, занаятчийска работилница, арт галерия, кулинарно студио и рехабилитационен кабинет, всички поколения да общуват заедно и да усвояват знания, умения, творчество и различни български занаяти.

22052649_1373486576110752_1623665773_n 22052746_1373486529444090_169686237_n 22118931_1373486592777417_26766468_n IMG_7941 IMG_7963