Открит педагогически съвет

Асоциация „Да съхраним жената“ гостува на ОУ „Патриарх Евтимий“, където се проведе открит педагогически съвет по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. В дискусията взеха участие педагози, родители и експерти подкрепящи деца с проблеми от аутистичния спектър.
Обсъдиха се теми за ролята на педагозите в обучението на деца с разстройства от аутистичния спектър. Психологът Яна Пачолова засегна необходимостта от скрининг на децата още в яслена възраст. Неврологът Д-р Пламен Димитров постави акцент върху неврологичния статус на детето. Веселина Манолова Директор на училището изведе приоритетно
интегрирания подход за приобщаване към учебната среда за децата, а също и ръководителят на Проекта д-р Йорданка Ненчева изведе на фокус ролята на учителя и моста между семейството и училището.
Засегната беше и темата за родителите, които не признават факта, че детето им е с разстройство от аутистичния спектър. Проектът разработи подходи към самите родители, как те да се справят с предизвикателствата на това разстройство. Проектът се финансира от Община Варна – Дирекция „Социални дейности“.
В диалога участваха активно г-жа Георгиева – Директор на Дирекция „Здравеопазване“ и г-жа Кенарова началник в Дирекция „Образование и младежки дейности.
Единодушно се възприе, че проблемът е изключително важен и се изискват междусекторни политики и интердисциплинарен подход.

IMG_8196 IMG_8200 IMG_8205 IMG_8208 IMG_8216