Кръгла маса „Заедно в подкрепа на родителите на деца аутисти“

На 05.10.2017г. Асоциация „Да съхраним жената“ организира в Община Варна заключителна кръгла маса „Заедно в подкрепа на родители на децата с разстойства от аутистичния спектър“ по проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. На нея присъстваха представители на Дирекции: „Социални дейности“, „Здравеопазване“ и „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, експерти работили с децата, ЦПЛР„Логопедичен център-Варна“, специалисти, педагози и родители на деца с разстойства от аутистичния спектър и медии. Психологът Яна Пачолова, неврологът Д-р Пламен Димитров и г-жа Лиляна Лазарова-Янева – Директор на ЦПЛР„Логопедичен център-Варна“ бяха единодушни, че работата по Проекта е била изключително иновативна и ползотворна. Споделиха, че досега няма практика съвместно да работи екип от различни специалисти – психолози, невролози, логопеди, педиатри и др. на едно място. Отчете се работата по Проекта в няколко направления, както с децата с разстройства, така и с техните родители. Подкрепена беше тезата, че семействата имат нужда от пълна подкрепа, а не на парциален принцип. Изтъкната беше необходимостта от ежеседмични срещи между родителите за споделяне на опит и срещи с психолог и други специалисти при нужда. Д-р Йорданка Ненчева – Ръководител на Проекта направи предложение за въвеждане на единни изисквания за социални и лични асистенти за децата от аутистичния спектър както и необходимостта от увеличаването им предвид големия брой нуждаещи се семейства. Връчени бяха сертификати на екипа работил по Проекта, на доброволци и на млади педагози обучени да работят с деца аутисти.
Асоциация „Да съхраним жената“ получи пълна подкрепа от Директора на Дирекция „Здравеопазване“ г-жа Анастасия Георгиева за бъдеща медико-социална работа в подкрепа на семействата с деца с разстройства от аутистичния спектър.
IMG_8242 IMG_8243 IMG_8256 IMG_8264 IMG_8265 IMG_8267 IMG_8279