Интернационална обмяна на опит

На 30.09.2017г. в Междупоколенческия център на Асоциацията ни гостуваха над 50 гостенки от 15 държави, представителки на Инер Уил клубовете. Посрещнахме ги по стар български обичай с хляб, сол, пипер и вино! На пианото с класическо изпълнение ги възхити видна варненка. Те участваха в уъркшоп организиран в ЦСРИ за възрастни жени. Кабинетите и работилниците се изпълниха с невероятна енергия, с приятелство, с весело настроение и песен! Това бяха европейки, възхитени от една тиха и напоителна работа с деца, с млади и възрастни хора в социален риск! Впечатли ги инициативата „Жени за Варна“, в която заедно работят и се подкрепят Асоциация ‚Да съхраним жената“, трите Клуба Инер Уил, Сороптимист Варна, Зонта Клуб Варна, Женска Либерална Мрежа Варна. Ние жените сме голяма сила, когато сме сплотени в благородни каузи.

IMG_8092