„Възрастните хора-жертви на престъпления”

Асоциация „Да съхраним жената” и Правната клиника при Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, проведоха отворена програма на тема „Възрастните хора-жертви на престъпления” с анкетно проучване и цикъл от правни беседи.
Първата изнесена лекция е от ас.д-р Галина Ковачева – ръководител на Правната клиника и преподавател по Криминология в университета. В събитието участваха възрастните жени от ЦСРИ „Импулс” към Асоциация „Да съхраним жената” и студенти от специалност „Право” във ВСУ.
Целта на отворената програма е популяризиране на някои превантивни мерки, които възрастните жени трябва да познават, с оглед предпазване от престъпления спрямо тяхната личност и имущество. Събитието е част от съвместните инициативи на Асоциация „Да съхраним жената” и Правната клиника при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, насочени към оказване на безплатна правна помощ за гражданите в социален риск, които се нуждаят от подкрепа и социална интеграция.
Обсъдени бяха проблеми, свързани с домашното насилие, домовите и джебчийски кражби, грабежите и телефонните измами, на които най-често стават жертви възрастните хора. В последвалата дискусия участващите споделиха своя горчив опит, където те са били жертви на престъпление. Отчита се необходимостта от повишаване на правната култура на гражданите за противодействие на престъпността.

23415880_1411812458944830_1388682062_n 23476234_1411812405611502_1489643738_n