„Логопедът в помощ на децата с РАС“

На 23.02.2019г. в Междупоколенческия център на Асоциация „Да съхраним жената“, на ул.Кавала №1а във Варна, се проведе дискусия на тема „Логопедът в помощ на децата с разстройство в аутистичния спектър(РАС) и техните семейства“. Беседата е част от поредицата обучителни семинари за родители и учители „Живот в спектъра“ за подкрепа на деца и младежи аутисти. В семинара взеха участие родители, учители, специалисти по темата, експерти, доброволци, представители от Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. Семинарът бе открит от Д-р Йорданка Ненчева Председател на Асоциация „Да съхраним жената“. 

Водещ лектор бе Лиляна Лазарова-Янева, Директор на логопедичен център- Варна. Тя представи презентация по темата. В последвалата дискусията взеха участие експертите Елисавета Савова- Гл. експерт „Приобщаващо образование“ в Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, Д-р Валентина Дашева- детски психиатър в ДКЦ „Св. Марина“ – Варна, Гл. ас. Силвия Николова- катедра Социална медицина и организация на здравеопазването в МУ- Варна, Даниела Маринова- логопед, Любомира Манолова Иванова- специален педагог, Весела Фажева – психолог, Евгения Ангелова– детски психолог. Те дискутираха основните проблеми при работа с деца с РАС и по специално за необходимостта от логопедична подкрепа за преодоляване на речевите дефицити.
Чрез различни материали организаторите представиха на присъстващите проблема аутизъм, причините за забавено речево развитие, стратегиите за комуникативно поведение, ролята на родителите като ко-терапевти, методите и техниките за непряка интервенция при проблемите в езика и речта.
Аутизмът не е заболяване, а състояние, което засяга мозъка на човек и от там поведението му. Аутистите са хора, които живеят в свой свят, усамотяват се, самоизолират се, не могат да говорят или го правят почти неразбираемо, но са много емоционални, това споделиха родителите по време на проведената дискусия. По думите им, обществото не знае нищо за проблема и не е подготвено за контакт с децата и младежите в това състояние. Родителите на такива деца крият от другите за проблема, което всъщност забавя рехабилитацията. В момента единствено психиатри, психолози и логопеди работят с тях.
Според присъстващите ЦСРИ е пространство за общуване и взаимодействие, където децата и младежите аутисти имат своя общност, място където се работи, за да се постига повече и всички са единни при прилагането на комуникативно-терапевтичните стратегии на логопеда, на указанията на психолога, невролога, специалния педагог и другите експерти. Изрази се мнение, че е необходимо създаване на мрежа за натиск, за взаимодействие, план за национално преброяване и категоризиране на децата и младежите с РАС.
„Само всички работейки заедно ще можем да постигнем повече в посока на пресичане на клиничната със социалната грижа“-заключи семинара Д-р Йорданка Ненчева.
За повече информация по темата, моля посетете интернет-страницата на Асоциация „Да съхраним жената“ – www.woman-bg.bg.
 52608998_2248748025147508_640718977789591552_n 52706476_2248748291814148_2482084999340228608_n 52947232_2248760031812974_4135978747847245824_n 53599064_2248748201814157_86071604173340672_n