Психологическа подкрепа за децата аутисти и техните семейства

В Междупоколенческия център на Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе поредната, трета Конференция по проблемите на децата с разстройство в аутистичния спектър /РАС/ и техните семейства. Станалите вече традиция съботни научно–практически срещи предизвикват все повече обществения интерес със своето ниво на компетенция, професионализъм и многоспектърност на обсъждане на проблематиката.

Третата конференция: „Психологическа подкрепа за деца и младежи аутисти и техните родители. Промяна на обществените нагласи и приемане на различните.“, даде важна гледна точка по темата за децата с разстройство в аутистичния спектър и обобщи психологическите аспекти в посока на адекватна и ефективна подкрепа на нуждаещите се.

Като специалисти, запознати с няколкогодишната дейност на Асоциацията в областта на аутизма, в конференцията взеха участие психолозите Весела Фажева, д-р Яна Пачолова и Мариела Русева. Те последователно разкриха спецификата на психологичното консултиране на семействата, на децата аутисти и на формиране на психо – социалния климат в мултидисциплинарния екип, който ги обгрижва.

Интерес към единственото по рода си във Варна ежемесечно събитие прояви г-н Станислав Стоянов, председател на Фондация „Елия“ Пловдив. Лично мотивиран като родител на дете от аутистичния спектър от една страна и като активен гражданин от друга, г-н Стоянов представи пред аудиторията своя иновативен продукт – адаптирано приложение за мобилни устройства, преведено на български език, което би облекчило ежедневието, както на децата аутисти, така и на близките, които се грижат за тях.

Важен успех от постоянството на Асоциацията в провеждането на конференциите и популяризирането на дейностите си в подкрепа на деца с РАС, е пораждането на интереса на младежите и девойките от клуб „Интеракт“ – Варна. Младите хора, които също присъстваха на мартенската среща в  Междупоколенческия център, проявиха инициатива за подкрепа със собствена кауза, а именно организиране на благотворителен концерт. Концертът ще се състои на 07 април 2019 г., от 18:00ч., на Основна сцена в Държавна опера Варна. Събраните средства ще бъдат дарени за обзавеждане на сензорна стая в ЦСРИ за деца с РАС към Асоциация „Да съхраним жената“.

Конференцията беше закрита от д-р Йорданка Ненчева, в качеството й на председател на Асоциацията. Тя постави акцента върху смисъла на сътрудничеството и екипността, стимулирането на гражданската активност и промяна на обществените нагласи в полза на внушителната мисия да се помага на нуждаещите се деца, младежи и техните семейства.

На следващата съботна конференция, която ще се проведе на 13 април 2019г., от 10:00ч., на ул. „Кавала“1А, ще се разисква темата за „Педагогическата подкрепа за децата със специални потребности“. На нея трима педагози ще споделят опит и експертиза в работата си с децата аутисти в учебна среда. Покана за участие е отправена към ресурсни учители и педагози от варненските училища и детски градини.