Международна среща по проблемите на децата с РАС

В Междупоколенческия център на Асоциация „Да съхраним жената“, на ул.Кавала №1а във Варна, се проведе международна среща с участието на г-н Марк Стийд и г-жа Кейти Стийд от САЩ- невролози и психолози специалисти по детския аутизъм. На срещата присъстваха учители от у-щата във Варна, родители на деца с РАС, експерти от ЦСРИДУ „Живот под дъгата“. Целта на работната среща бе необходимостта от провеждане в България на международна научно-практическа конференция по проблемите на децата с РАС в подкрепа на семействата им. 

Срещата бе открита от Д-р Йорданка Ненчева, Председател на Асоциация „Да съхраним жената“ с презентация на дейността на ЦСРИ за деца с аутизъм. Споделен беше положителен опит и с тревога бяха обсъдени проблемите на децата с аутизъм в България. Тенденцията е към увеличаване броя на децата със забавено социално, образователно и речево развитие. Присъстващите дискутираха необходимостта от политики за ранна диагностика и ранна интервенция, необходимостта от система за качествено обучение на учители и специалисти за специални подходи в работата с децата с аутизъм и подкрепа на родителите.
Споделена бе необходимостта от сътрудничество и взаимодействие, от съвместна работа на отделните институции, на училището и семейството. Налага се да се обучават системно учителите от масовите училища и да се работи диференцирано с децата за социалната им и образователна интеграция.
В заключение бе предложено да се проведе международна научно-практическа конференция с учени и професионалисти, с експерти, учители и родители.
С благодарност домакините изпратиха гостите и поставиха началото на продуктивно взаимодействие на старта на ЦСРИДУ-аутисти във Варна.
60305899_2367242766631366_790390264408571904_n 60316928_2367242606631382_2155518659932454912_n 60355472_2367242973298012_4629123963606269952_n 60552902_2367242619964714_152169823713886208_n