Специалната педагогика за специалните деца и ученици

Асоциация „Да съхраним жената” инициира отворена професионална дискусия на тема: „Специалната педагогика за специалните деца и ученици” по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“, която се проведе на 22.05.2019 г. в заседателната зала на Междупоколенческия център на Асоциацията.
На дискусията присъстваха представители на общински Център за специална образователна подкрепа във Варна, специални педагози, логопеди, психолози, ресурни учители от варненски детски градини и училища, родители на деца аутисти.
Експозе и презентация по темата представиха Д-р Йорданка Ненчева, специалния педагог Любомира Манолова и педагози които са специализирали да обучават по правилен начин деца с разстройства в аутистичния спектър.
По време на отворената дискусия по темата, мнение изразиха експерти, гости, родители и екипа работещ по проекта. Те споделиха добри практики, обмениха идеи и опит, направени бяха предложения за промяна в нормативната уредба на образованието в социалната сфера и реформи в здравната система, всичко в полза на родителите и децата с аутизъм.
Всички присъстващи бяха единодушни относно необходимостта от функционирането на такъв център за работа с деца аутисти целогодишно в град Варна.
В създадения към Асоциация „Да съхраним жената” Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми от аутистичния спектър е предвидено ежедневно да се обучават и получават нужните терапии 20 деца аутисти на възраст от 3 до 18 години.
Екипът на центъра, съставен от психолози, логопеди и специални педагози, провежда групови и индивидуални занимания, целящи придобиване на базови умения, с цел добрата интеграция в общността и развитие на децата. Услугите на центъра се предоставят напълно безплатно, финансирани от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Целта е децата с аутизъм да разгърнат своя потенциал и да пораснат като достойни самостоятелни личности, интегрирани в обществото. Специалната психологическа и терапевтична работа се планира с родителите и обучения за подкрепа на децата в семейна среда.

60558100_2382460875109555_1901396912590815232_n (1) 61136550_2382460688442907_4242314810881998848_n