ЦСРИДУ „Живот под дъгата“

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ/АУТИЗЪМ – «ЖИВОТ ПОД ДЪГАТА»

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждание/аутизъм/ЦСРИДУ/ на ул.“Кавала“ №1а, се проведе първата родителска среща с родителите и настойниците на децата, които ще получават социалната услуга. Центърът е нова социална дейност за Варна и е открит с финансовата подкрепа на Община Варна. Услугата е дългосрочна и е предназначена за 20 деца с увреждания/аутисти и техните семейства.
Увод и цялостно представяне на мисията, целите и дейностите в Центъра направи експерта по социални каузи, педагога и председател на АСЖ – Д-р Йорданка Ненчева. Тя акцентира на индивидуалния и диференциран подход към всяко дете, на индивидуалната терапия – логопедична, педагогическа, психологическа, рехабилитационна, и на груповата терапия чрез групи за арт, трудо и музикотерапия, кинезитерапия и други).
Всички присъстващи родители и представители на децата, които ще ползват услугата на Центъра бяха запознати с възможностите на базата: специално оборудваните кабинети за индивидуални занимания и групова творческа работа, игротеката за физически и интелигенти игри, сензорната стая – мястото за сензорна интеграция, рехабилитационен кабинет, творческата работилница и кабинети за арт и музико-терапия.
В хода на срещата с методиката на работа на Центъра, както със струкурата на дейностите и екипа от експерти ни запозна специалиста по социални дейности в Асоциацията инж. Теодора Паприкова. Чрез презентация нагледно визуализирана дейността до момента и предстоящите събития във връзка с осъществяването на дейностите заложени в план –графика на Центъра. Родителите се запознаха с програмата за отворени съвместни дейности между деца и родители с цел осигуряване качество на живота на децата и подпомагане на интеграцията им.
В последвалата дискусия родителите направиха своите предложения и препоръки. Отправено беше послание към родителите за доверителни отношения. Отправен бе апел от страна на екип на ЦСРИДУ към родителите, настойниците и техни близки за лично включване в дейностите и инициативите, както и за личен принос към общата кауза на Центъра за деца в аутистичния спектър.
62227997_2420895671266075_4054896886354542592_n 64228119_2420895777932731_418615434250551296_n 64230313_2420895674599408_823915679609520128_n