„Хипербарна оксигенация и аутизма при децата”

На 05.07.2019г. в ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе консултиране на родители на тема: „Прилагане на иновативни методи за деца от аутистичния спектър-Хипербарна оксигенация“, от Проф. д-р Христо Бозов д.м.н. На срещата присъстваха родители, специалисти и хора, които се интересуват от алтернативни методи на лечение.
Проф. Бозов е Декан на Факултета по Обществено здраве в Бургаския Свободен Университет, Директор е на Бургаския онкологичен център и ръководител катедра Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, ВМА-Варна и специалист по Хипербарна оксигенация.
Хипербарната оксигенация е специализирана дейност, представляваща терапия с дишане на чист 100% кислород под повишено налягане, която се извършва в контролирана среда, специално създадени за целта барокамера. Благотворното медицинско влияние на хипербарната оксигенация върху общото състояние на организма се дължи на увеличаването на нивата на кислорода в тялото, ускоряването на обновяването на клетките и оздравителните процеси.
Страната ни следва световните практики, в профилактиката и лечението и гражданите ни могат да се възползват от терапевтичните методи, които не само, че са безболезнени, но са и многократно по-ефективни за подобряване на здравословното им състояние.
Резултатите са положителни при подкрепа ма деца с разстройства в аутистичния спектър.
Община Варна осъществява целева, безплатна хипербарна програма за деца в риск.
66646299_2468450106510631_1664404302279475200_n