Сензорният свят на аутиста-лекция с Любомира Манолова-сп. педагог

Разстройствата в аутистичния спектър обхващат все повече деца. За тях са характерни три основни отклонения: в сферата на социалните отношения, в комуникацията и в поведението.
На 02.02.2019г., в Междупоколенческия Център към Асоциация „Да съхраним жената“ Варна се организира отворена дискусия на тема „Сензорния свят на аутиста“ с водещ специалния педагог-Любомира Манолова. Участие взеха много специалисти, родители и учители.
През призмата на дългогодишния си опит с деца с разстройства в аутистичния спектър, г-жа Манолова разкри по убедителен начин широката гама на сензорните им проявления. Много полезни съвети родителите получиха, как да разбират специфичните потребности на своите деца, как да ги подкрепят и да стимулират личностното им развитие.
Логопедът г-жа Лазарова постави акцент върху ранната интервенция по отношение на говорните затруднения.
Визуализация на новия център за работа с деца аутисти представи инж. Теодора Паприкова – ръководител на екип в ЦСРИ „Импулс“.
„Децата живеят в свой свят, той не е нашия свят. Ние възрастните с много търпение, професионализъм и любов, трябва да проникнем в техните емоции и възприятия, потребности и възможности, за да успеем да ги подкрепим ефективно“ – сподели Д-р Йорданка Ненчева. Тя оповести, че пространството предназначено за подкрепа на деца аутисти и техните семейства е ремонтирано, адаптирано и оборудвано само с помощта на дарители, споделящи каузата. Открита е дарителска кампания за обзавеждане на сензорна стая, рехабилитационен и трудотерапевтичен кабинет.
От три години Сдружението работи по проекти подкрепящи 30 деца, 60 родители и настойници. Създаден е мотивиран екип от социални мениджъри и работници. Привлечени са специалисти: детски невролог, психолог, психиатър, педиатър, специален педагог, логопед, хидротерапевт, арт, музикотерапевти, които с висока експертиза постигнаха добри резултати в работата с децата и родителите.
Дейността на Асоциацията се фокусира в три основни направления: здравно-медицинско, консултиране, социално – терапевтична подкрепа и образователно – възпитателна работа с децата.
Планирани са три тематични цикъла с консултативно-информационен характер.
В Междупоколенческия Център на ул. „Кавала“ №1-А на 23 февруари 2019г., от 10:00ч. ще се проведе отворена дискусия по проблемите на логопедичните затруднения на децата аутисти.
През м. Март дискусията ще се модерира от трима психолози.
В центъра функционира консултативен кабинет с психолози-Мариела Русева и Весела Фажева.
Асоциация „Да съхраним жената“ е лицензирана от Държавната агенция за закрила на детето, за работа с децата и предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца аутисти и техните семейства.
В този процес сериозна е моралната и финансова подкрепа на Община Варна и Дирекция „Социални дейности“.
Асоциация „Да съхраним жената“ разчита и очаква широка обществена и медийна подкрепа за осъществяване на благородната кауза „Заедно да подкрепим уникалните деца” на Варна.
51036577_2214876515201326_6554661113546407936_n 51187659_2214876351868009_8719943943539654656_n 51284395_2214876528534658_8917218349859995648_n 51451669_2214876355201342_7190709593574473728_n