Национален форум: Социални услуги и социално предприемачество 2021

На 24.06.2021г., при засилен интерес беше открит Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. В хотел „Интернационал“, к. к. „Златни пясъци“ традиционният форум събра представители на институции, ръководители на социални услуги и неправителствени организации и други заинтересовани страни. Гости на събитието са генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, изпълнителният директор на Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова, зам. изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, зам. изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, представители на Община Варна и председателят на Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев.
Асоциация „Да съхраним жената“ се включи за поредна година във Форума. На срещата присъстваха Д-р Йорданка Ненчева-Председател и Управител на Асоциация „Да съхраним жената“, Петя Райчева-Ръководител екип и Нели Николова-Ръководител социални дейности.
В тазгодишното изложение на социалните предприятия над 20 социални предприятия от цялата страна представиха дейността и продуктите си в изложение, организирано в рамките на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ – 2021. На презентационните щандове гостите на събитието имаха възможност да разгледат информационни материали и майсторски изработени разнообразни сувенири от потребители на социални услуги.
Асоциация „Да съхраним жената“ представи щанд с ръчно-изработени арт-предмети от жените в ЦСРИВЖ „Импулс“ и картини рисувани от децата на ЦСРИДУ „Живот под дъгата“.
Първият панел на дискусията беше на тема „Успешни модели – състояние и предизвикателства в развитието на социалната икономика. Дигитализация“. В него участваха Илия Гаралиев /старши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“, МТСП/, Надя Шабани/директор на Български център за нестопанско право/,доц. д-р Мария Илчева, /директор на Институт за перспективни научни изследвания, ВТУ/, Весела Цанкова/председател на УС на Сдружение „Граждански инициативи“/, Валентина Христакева/ директор на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София“/.
Втория панел представи „Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта“ участват Кремена Калчева/ гл. директор на ГД „Услуги по заетостта“, Агенция по заетостта/, Светлана Ангелова /зам. -изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане/, Христо Христов /експерт „Проекти и бизнес развитие“, JAMBA/, Яна Рупева/ съучредител и член на УС на Фондация „Проект Северозапад“/, Красимир Кънев /управител на Специализирано предприятие „Фиорела“ ООД/ Йовка Гайкова, /управител на ТПК Родина, Варна/ и Ванина Костадинова /директор на Социално предприятие Пловдив/.
В третия се разискаха „Пътища, формули, инструменти и правила за успеха“. Експертно мнение по темата дадоха генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и бизнесменът, меценат и председател на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски.
В програмата са включени още редица актуални и изключително важни въпроси. Основната цел на форума е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот.