Международен форум във Варна по функционалната неграмотност

В периода 26 юли -1 август 2021г. се проведе 3 LTTA, международна среща по проект „Да се изправим срещу функционалната неграмотност“ /KAFFI/. Проектът е финансиран от европейската програма „Еразъм+“. По време на срещата беше споделен опит и се осъществи обмяна на положителни и иновативни европейски практики в образованието и социалната сфера за пълнолетни лица от 7 европейски страни – Полша, Италия, Испания, Словения, Гърция, Турция и България. Домакин на срещата беше Асоциация „Да съхраним жената“, която сподели работещи практики от своя 24годишен опит в работата по направление „Учене през целия живот“ с маргинализирани, отпаднали от образованието и социално неадаптирани пълнолетни лица в риск.

Представени бяха успешни психологически техники за справяне със стреса от безработицата и изолацията, въпросници за ментори, за обучение и справяне с функционалната неграмотност, обучения по комуникация, подходи за ефективност в работния процес и успешна адаптация на пазара на труда. Представителите от България на третата по ред среща, за обучение на обучители, бяха Д-р Йорданка Ненчева, Председател на Асоциация „Да съхраним жената“, Аксения Николова-педагог в ЦСРИВЖ „Импулс“, Вяра Николова-Управител на Фондация „Материка“ и Д-р Данаил Павлов-преподавател в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Участниците представиха в рамките на седмица успешно реализирани практики в работата си с функционално неграмотни лица, иновативни програми и планове за работа с тях. Отчетени бяха постигнати до момента резултати и осъществени иновативни успешни работещи практики.

Участниците в международната среща осъществиха ползотворни срещи в Община Варна със Зам. Кмета Коста Базитов и Директор на дирекция „Социални дейности“ г-жа Таня Василева, Директора на Дирекция „ЕНОП“ г-жа Ани Николова. Икономически Университет – Варна с Ректора Проф. Д-р Евгени Станимиров и ОИЦ Варна с представяне на Д-р Виктория Маринова и успешно реализирани европейски програми в България. Посещението продължи в Асоциация „Да съхраним жената“ ЦСРИВЖ „Импулс“ и ЦСРИДУ „Живот под дъгата“, където на място беше представена дейността на Сдружението. Осъществи се и среща с Управителния Съвет на Асоциацията. Присъстващите споделиха своето възхищение от постигнатите резултати, за отличната експертиза на екипа на Асоциация „Да съхраним жената“ и от нововъведените иновативни подходи на работа с функционално неграмотните пълнолетни лица в риск.

Разработва се и Наръчник в помощ на обучителите. Функционира страница https://kaffi-project.eu/ , а може да ни намерите и във Фейсбук: https://www.facebook.com/KAFFI