Международна среща на проект ТЕРМЕ 25-26.08.2021

На 25 и 26 август в Неапол, Италия се състоя транснационална среща на проект ТЕРМЕ в който български партньор е Асоциация „Да съхраним жената“. В срещата взеха участие представители на всички партньори по проекта : от Италия, Полша, Испания, и Турция. Срещата бе посветена на мониторинга и оценката на извършените дейности (анализ на силните и слабите страни на проекта), преди да се напише доклад за напредъка до Полската национална агенция. Резултатите, постигнати до момента бяха дискутирани и оценени. Партньорите показаха дейностите, извършени на местно ниво и резултатите постигнати през почти една година от изпълнението на проекта. В срещата бе включено посещение на комплекс с термални басейни Terme di Agnano. Там участниците презентираха съдържанието на електронния каталог за термални извори в държавите партньори.