Откриване нов филиал на ЦСРИДУ „Живот под дъгата“

На 07 септември 2021 се откри нов филиал на ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ Варна на ул. Державин N 25. Сградата е предоставена безвъзмездно от община Варна и Общински Съвет. След основен ремонт създадохме чудесни условия за работа с децата – повече пространство, специализирано оборудване и въздействащи върху развитието на децата обучителни програми. Открихме нови три кабинета за нашите деца : кинезитерапия, музикотерапия и ерготерапия. С тях общо кабинетите стават осем за осем важни направленията по психомоторика, сензорен кабинет, логопедичен кабинет, кабинет за индивидуална работа и групово общуване, творческа трудотерапия, кинезитерапия, музикотерапия и ерготерапия. Основната цел на мултидисциплинарния екип е да постигне развитие на детския потенциал, широкоспектърни грижи, образователна подкрепа, социална интеграция и рехабилитация. Нашите психолози, логопеди, специални педагози, кинезитерапевти работят с американски сертификати за обгрижване на деца. Те са защитили и Европейски сертификати за грижа и успешно прилагат АВА терапия. Най-ценното в центъра е оборудването, което беше закупено със средства събрани от Младежката Неправителствена Организация „Делфините“. Те в продължение на няколко месеца твориха, рисуваха коледни картички, след това, като „посланици на доброто“ в най-студеното време около Коледа и Нова година ги продаваха. За прегърнатата от тях кауза да помагат на нашите специални деца им се покланяме и с топла благодарност ги обграждаме. Ние станахме една голяма работеща общност, едно семейство. В знак на признателност бяха връчени благодарствени адреси, тениски с логото и цветя. Гости на събитието бяха представители на Община Варна – г-жа Анастасия Георгиева – Директор, Дирекция здравеопазване“, г-жа Катя Граматикова – Гл. експерт „Хора с увреждания“, г-жа Татяна Иванова – Гл. инспектор „Социални услуги за хора с увреждания“. Приветствени слова бяха изказани от Д-р Йорданка Ненчева – Председател на Асоциация „Да съхраним жената“, г-жа Антоанета Попхлебарова – Председател на PTPI Делфините, всички гости и президентите (бивши и настоящи) Аня и Моника на неправителствената организация. Високо беше оценено желанието ни да направим пълноценна грижата за децата с аутизъм и тяхната приспособимост към социалния живот, готовността ни да бъдем в помощ на семействата им и обществото. С пожелания за нови творчески успехи и добри дела очакваме нашите специални деца в новия филиал.

No Images found.