Публикация във вестник ′′ Позвънете ′′ LEaFLET: Нов европейски методологичен иновативен подход за дигитално обучение по английски за възрастни

Във вестник „Позвънете“ тази седмица можете да намерите информация за проект LEaFLET, в който български партньор е Асоциация „Да Съхраним Жената“.