Обучение на пълнолетни за подобряване на дигиталните компетенции на учителите по английски по проект „Изучаване на Английски като чужд език чрез e-tools “ – LEaFLET

На 11.03 2022г. се проведе среща с фокус група, която постави акцент върху неформалното обучение на пълнолетните хора по английски език. В международния консорциум са включени Фондация CREATOR от Полша, LUETEC – Италия, EURIKA – Испания, FASE – Испания и  Асоциация „Да съхраним жената“ –  Варна, България.

Основната цел на проекта е да се подобрят дигиталните компетенции на учителите по английски и езиковите умения на възрастните обучаеми, да се разработят материали за обучение използвайки електронни инструменти и ресурси, както и да се популяризира дигиталното разказване на приказки.

В проведената дискусия във Варна бяха обсъдени проблемите за бавното увеличаване броя на възрастните хора, обучени по английски език и за ниското ниво на компютърна грамотност на възрастното поколение.

Проблем за България е, че неформалното обучение и знанията не се сертифицират.

В проектните дейности се включва обучение на преподаватели в аудитории от възрастни хора. Препоръчват се специални критерии за сформиране на обучителните групи по възраст, ниво на знание на езика, общообразователен статус, професионален профил и други.

Систематизират се специални подходи и методологии, за да се учи английски език по-лесно. Така например се препоръчва да се прилагат специфично българските сугестология и сугестопедагогика, разказване на лични истории, популярни приказки, изработване на общи правила за запаметяване на общовалидни схеми и модулно обучение.

Предстои транснационална среща в Сарагоса, Испания в края на месец май.

През месец август всички партньори ще се съберат във Варна, за да се обучат преподаватели по английски език и да се обмени положителен Европейски опит, в изпълнение на основната цел на проекта. Ще бъде разработена и разпространена ефективна система за преподаване на английски език в групи от пълнолетни лица с общи интереси. Ще бъдат привлечени медиите за популяризиране на тази система.

В социалните мрежи ще се публикуват модули с открити уроци по английски език за онлайн обучение общуването на английски език ще допринесе за свободното пътуване, общуване чрез социалните мрежи,  за постигане на европейската идентичност между възрастните поколения.