Eкспертна среща за изготвяне на термална карта на България

На 11.03.2022г. се състоя дискусионна среща с експерти от заинтересовани институции по проект TERME „Термално наследство- европейски път“.
Присъстваха представители на Варненската Община, на Варненска туристическа камара, на Колеж по туризъм към Варненски Икономически Университет.
Обсъдени бяха проблемите за по-ефективно използване на термалните води в България и в район Варна.
Очертана бе необходимостта от обучение на човешките ресурси в балнеологията, спа туризма, ефективното използване на термалните източници, инвестиции в спа туризма и широкото потребление на минералните, термални води за лечение, пиене и профилактика. По проект TERME ще се проведе края на месец май среща в Сарагоса, Испания. През лятото всички партньори ще се съберат във Варна за обучение на персонала и експертите по TERME. Ще бъдат споделени положителни европейски практики в използването на термалното наследство. Всеки партньор изготвя карта на национално ниво на термалните източници. Така ще се изработи и термална карта за Италия, Полша, Испания, Турция, България. Те ще дадат пример на останалите европейски държави в изготвянето на Европейската термална карта.