„Мениджмънт на времето, като ресурс за удовлетворение от живота“

на 24.03.2022 в конферентната зала на хотел „Аква“Проф. Юлия Узунова д.и.н. представи блестяща презентация пред 20 млади учители и пред 20 жени предприемачи и мениджъри на тема „Мениджмънт на времето, като ресурс за удовлетворение от живота“.

Животът на човека се дава веднъж.Когато се вгледаме в пясъчния часовник се убеждаваме, колко бързо и безвъзвратно изтича времето. На всички нас се дава по равно. Но, кой как го използва зависи от всеки от нас.Ако ние сме мотивирани, ако сме активни, ако допринасяме за обществения прогрес, значи сме във времето по смисъла, който влага Васил Левски в думите: „Времето е в нас и ние сме във времето“. За нас времето е най-ценния капитал, но как ще го използваме зависи от нас. Всичко се измерва с времето, успехите ни и грешките ни, мечтите и плановете ни. За предприемача и мениджъра е важно как работят екипите му, как се обучават, какви знания и умения имат. Да помислим, колко е значим труда на предприемача и мениджъра, на колко хора той дава работа, доходи, благоденствие, колко семейства разчитат на него във времето? Той сбъдва мечти, дава бъдеще, създава блага и услуги. Асоциацията е довереник, на жените предприемачи и мениджъри. Тя е и обществен ускорител, интегратор, стимулатор на активността им. Тя дава обществена оценка и популяризира постигнатите резултати от тях и фирмите, които ръководят.Проф. Юлия Узунова д.и.н. представи блестяща презентация пред 20 млади учители и пред 20 жени предприемачи и мениджъри на тема „Мениджмънт на времето, като ресурс за удовлетворение от живота“. Знайте, скъпи приятели, че свободата на порасналия човек се нарича Отговорност.Знайте, че Раят е живота, който живеете, а ключът за Рая е във Вашите ръце.Тази година във времето Асоциацията навлезе в своите 25 години. Тя даде път и светлина по пътя на стотици, хиляди жени, майки, младежи и възрастни варненци, на професионалисти и безработни хора. Живеем в уникално време на коренни и качествени обществени, икономически и социални промени. Живеем в дигитална епоха, в която навлиза изкуствения интелект. Това още повече изисква от нас да развиваме собствения си, човешкия интелект, знания, умения и опит.В третото хилядолетие предприемчивите са на ход!От нас се иска да сме откриватели и мечтатели, вдъхновени трубадури на прогреса!Във времето, всеки от нас има шанса да се изкачи на своя връх, чрез воля и постоянство, за да бъде щастлив и постигне желаното удовлетворение от живота, чрез благоденствие. „Времето е в нас и ние сме във времето!“