Обучение на тема „Етикет и протокол на работното място. Усвояване на меки умения при работа в екип“ с лектор Милена Атанасова-специалист социални дейности и социален мениджмънт.

На 24.02.2023г. в Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе обучение на тема „Етикет и протокол на работното място. Усвояване на меки умения при работа в екип“ с лектор Милена Атанасова-специалист социални дейности и социален мениджмънт. Участниците се запознаха с правилата на организационна култура; прилагане правила на работното място; спазване на етикет на работното място; развиване на меки умения и лична ефективност на служителя.

Обучението премина в два панела: презентация и открита дискусия.

Ежеседмично Асоциацията провежда обучения за повишаване административния капацитет на служителите в социалната сфера и екипите в администрираните от нея социални услуги- ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ и ЦСРИВЖ „Импулс“ предоставяне на СУ в общността. АСЖ като лицензиран доставчик на СУ от АКСУ в общността, предоставя по чл. 15 от ЗСУ: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения.

В края на срещата екипът беше сертифициран и удовлетворен от участието си.