Посещение на студенти от Медицински университет – Варна

Днес, 28 октомври 2013, студенти, обучаващи се за медицински сестри в МУ-Варна посетиха офиса на Асоциация „Да съхраним жената“. В рамките на един академичен час те бяха запознати със структурата и дейността на АСЖ и ЦСРИ „ИМПУЛС”. Беше поставен акцент на спецификата в работата с възрастни хора. Студентите проявиха интерес към участието на Асоциацията в различни проекти. Представен беше в резюме международен проект ЕТОS, работата по който е в заключителна фаза. Младите хора разгледаха снимки, книжки – графици, рекламни афиши, отразяващи богатата и разнообразна дейност на Центъра и Асоциацията.Срещата завърши с темата за доброволчеството и мисията да бъдеш доброволец. Бъдещите здравни работници изслушаха с интерес представянето. Споделиха, че посещението е било интересно и полезно за тях. Изразиха готовност за съвместна работа и включване в доброволчески инициативи, подети от организацията.