„ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА“ – Информационна кампания на Асоциация „Да съхраним жената”и ОИЦ – Варна

На 26 ноември 2013 г. от 16.00 часа в Областния информационен център се проведе съвместна инициатива на Асоциация „Да съхраним жената” и ОИЦ. Над 20 бизнес дами и млади бизнес иноватори се включиха в информационната кампания на ОИЦ – Варна „Европейско финансиране за бизнеса“. Сред присъстващите бяха представители на фирми от сфери, свързани с банково дело, туризъм, производство на мебели, търговия, техника, недвижими имоти и др. Управителят на ОИЦ Виктория Николова и председателят на Асоциацията „Да съхраним жената” Йорданка Ненчева откриха събитието. Представени бяха възможностите за финансиране на фирми с европейски средства. На място участниците се запознаха с новите мерки, залегнали в оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 година. Участниците проявиха интерес към възможностите за обновяване на училища, читалища, жп и пътна инфраструктура, акцентираха върху необходимостта от продължаване на мерките, насочени към младежка заетост и стажантски програми. Друг акцент на срещата бяха изискванията за кандидатстване в рамките на обявения нов прием на проекти по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Управителят на ОИЦ Виктория Николова запозна форума с условията за кандидатстване. Дискусия предизвикаха темите за авансови плащания, сложната документация и процес на отчитане на проектите. Председателят на Асоциация „Да съхраним жената“ Йорданка Ненчева призова представителките на бизнеса да не се плашат от бюрокрация и педантичност при изпълнение на европроекти, а да се възползват от възможността да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативните програми вместо да търсят кредити за финансиране. На финала на срещата г-жа Ненчева благодари на домакините от името на Асоциацията и връчи на управителя на ОИЦ Виктория Николова картина с цветя изработена от бенифициент от групата по арттерапия на ЦСРИ „Импулс”.