ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ВАРНЕНКИ

Повод на тази публикация на УС на
Асоциация „Да съхраним жената”
дадоха обсъжданията на
поредната сесия на Общински
съвет и последвалите две статии
във вестник „Народно дело” от 29
и 30 октомври тази година

Има причини, национално обусловени, които налагат жените да бъдат подкрепяни в техния труден път към хармонизиране на майчинството с трудова реализация на семейните с обществените им ангажименти. Все още в обществото ни жените за ревен труд получават от 20-30% по-ниско възнаграждение. Раждането на едно, две деца последователно в повечето случаи води до деквалификация и забавяне на кариерното развитие, а понякога до депресии. Жените в бизнеса имат нужда да бъдат стимулирани и към това са насочени няколко директиви на ЕС. Жените носят в себе си ценен духовен потенциал, креативност и прагматизъм и общшеството, държавата, институциите, местната власт трябва да развиват този потенциал. В потвърждение на това, изследване на Европейската банка показва, че държави, които се ръководят от жени, по-лесно излизат от кризата. Дванадесет години, въпреки безпаричие, фалити и в условията на политически антагонизъм, Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената”, с подкрепата на Камари и Сдружения организираме и ще продължим да провеждаме станалия традиционен конкурс „Жена предприемач и мениджър на годината”. Да получиш обществена подлкрепа, да чуеш добри думи за труда си, да те оценят, че разкриваш нови работни места, че създаваш услуги и произвеждаш необходими стоки, че въпреки кризата си креативен и успяваш, че понякога си на ръба на оцеляването и отчаянието, това има златоносно значение. Дълбокия смисъл на конкурса е да издирим и подкрепим проходили и успели предприемчиви варненки. В критериите за участие са включени показатели като иновации, креативност в мениджмънта, ръстове във фонд работна заплата, инвестиции в социални програми и обучения, ръст на продажбите в ЕС и т.н. Специален показател е застъпен за отделени средства за спомоществувателна дейност , за облагородяване на гражданската среда за отдих, подкрепа на деца, младежи и възрастни хора в социален риск. Издирваме, привличаме, обучаваме и работим индивидуално, подкрепяме усилията на жените във варненския бизнес, защото добре знаем, че съзидателните хора от „време оно” са в основата на процеса и трябва да са на почит, а не тези, които еквилибристват. Предприемачеството и добрият мениджмънт ще спасят обществото ни от разрухата. Конкурсът „Жена предприемач и мениджър на годината” е едно от най-позитивните и полезни събития в нашия град. От десетте издания на конкурса са сплотени над 200 фирми, собственост или ръководени от жени, в които работят 15 000 варненци. В рази варненска общност на предприемчивите жени се развиват благотворителни, обучителни, културни, здравно-просветнически дейности. Положено е началото, чрез залесителни мероприятия, на зелена алея на майката в Морската градина. Жените от бизнеса засяха десетки магнолии в подкрепа на каузата за борба с рака на гърдата. Те подкрепиха няколко многодетни семейства, като със свои лични средства и материали извършиха ремонт на жилищата им и създадоха по-добри условия за живот на техните деца. Ежегодно жениоте от Асоцията отпускат стипендии на даровити деца от НУИ „Д. Христов”, ДДЛРГ „Надежда” и СУПЦ „Анастасия Желязкова”. Жените от обществото на предприемчивите с лични средства обгрижваха талантлива девойка, кръгъл сирак, залята със сярна киселина, подложена на пластични корекции с протезиране на едното око. Собсвеничка на рекламна агенция изгради нов детски кът в пространството около храм „Света Петка”. Със загриженост се отнасят жените от Асоциацията „Да съхраним жената” и към проблема за изоставянето на деца, тяхното отглеждане, осиновяване и временно отглеждане в приемни семейства. Има закон за закрила на детето, но процедурите са тромави, тежки и водят до негативни крайни резултати. С тревогата на майки и жени с внуци СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов- Варна” ЕООД и споделихме притесненията на ръководството, че липсват кувьози за недоносените бебета. С определена сума внесохме своя принос за решаване на потребностите и прозоваваме граждани, фирми и организации да се отзоват за подобряване на грижите за недоносените деца на Варна. Същите тези жени с лични средства се включиха като варненки-християнки и в подкрепа на новоизграждащия се храм „Св. Прокопий Варненски”. Имаме идея да изградим алея на признателност към видни варненци от най-новата история на града, но очакваме Община варна да посочи местонахождението й. Асоциацията „Да съхраним жената” в продължение на две години работи с Община Варна по проект „ЕТОS- Ефективно обучение за социално изключени”. В 13 фирми, собсвеност на жени, бяха приети 24 трайно безработни за 4-месечно обучение на конкретно работно мятсто от персонални обучители. Всички 65 участници в проекта бяха сертифицирани по евро-стандарти за усвоени социални умения. На работа бяха назначени 60% от обучените. Всеки, получил сертификат може да работи и прилага продобитите умения във всяка от страните на ЕС. Като всяко масово събитие, конкурсът има нужда от печатни материали, брошури, дипломи, грамоти, отличителни знаци за участващите в конкурса и символични награди за спечелилите призови места. Никога не са давани парични награди и не това е смисъла. Традиционно първа награда се връчва от Кмета на Община Варна. Всеки опит да се профанизира добрата традиция ще бъде безуспешен, защото ние сме убедени в полезността на това, което правим и сме отговорни за резултатите от нашата работа. От казаното до тук става ясно че, Асоциацията „Да съхраним жената” работи конкретно за стимулиране все по-активното участие на жените в собствен бизнес, провежда обучителни курсове за „Старт в частен бизнес” и акумулира благотворителната инициатива на жените от бизнеса към хората в социален риск. Надяваме се, че по-младите поколения ще проявят далновидност да подкрепят обществено значимите и хуманни каузи, които са свързани с традициите и бъдещето на нашия град. Варна е наш дом, наша радост и болка, наша мечта. Няма значение дали си пришълец или кореняк варненец. Всеки може сам да се провери колко е варненец по това, колко милее и какво реално е направил за Варна и каква диря е оставил след себе си.

Управителен съвет на
Асоциацията „Да съхраним жената”
Варна