Приключване на годината

По традиция Коледните празници отбелязахме в Асоциация „Да съхраним жената“ с екипите на двата Комплекса за социални услуги – ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ и ЦСРИВЖ „Импулс“.

Направихме равносметка за прекрасната, ползотворна година, която изпращаме заредени с енергия за нови предизвикателства. През 2023г. Асоциацията отчете четири международни проекта за работа с млади хора, отпаднали от пазара на труда, за подобряване на функционалната грамотност. В проектните дейности бяха обучени над 30 възрастни жени за работа с мобилни приложения и усвояване на начално ниво на английски език.

През летните месеци осъществихме обучителни дейности със студенти за флуидно проникване в бизнеса и ефективната им реализация като завършили млади кадри от Технически университет – Варна и Икономически университет.

Предоставихме социални услуги за над 40 деца с аутизъм, чрез реализиране на проект към Дирекция „Социални дейности“, където с децата работи интердисциплинарен екип от специалисти – детско-юношески психолог, специален педагог, трудотерапевт, социален работник, арт терапевт и др. Специално внимание беше обърнато на родителите на децата, които получиха подкрепата и на външни експерти, чрез лекции и индивидуални консултации.

Мотивиращи думи на признателност към работата на специалистите отправи Д-р Йорданка Ненчева. Тя благодари на колегите си за неуморната работа през годината, за отдаденото отношение към хората в нужда, което екипа има към всеки, прекрачил прага на двата Комплекса за социални услуги и високото международно ниво на професионализъм на социалните експерти в Асоциацията.

Раздадени бяха сертификати на екипа от последното за годината преминато обучение за годината.

Поглеждаме още по-високо към следващата 2024г, готови да споделяме знанията си с останалите колеги в страната и да черпим опит от още успешни международни организации и структури, за по-ефективно предоставяне на социални услуги на потребителите ни.