Работна среща, с представители на науката и на образователни структури и бизнеса по създаване на „Институт за социални интеракции“, към Асоциация „Образование, иновации, развитие“

С грижа и отговорност се проведе поредната работна среща, с представители на науката и на образователни структури и бизнеса по създаване на „Институт за социални интеракции“, към Асоциация „Образование, иновации, развитие“, Варна. Срещата откри Д-р Йорданка Ненчева – Председател на Асоциацията. Тя представи Устава пред участниците.

Основната цел е да се създаде колаборация от представители на науката, бизнеса, гражданското общество и всички, които имат експертиза в различни области на науката, образованието и технологиите.

Чрез тяхната експертиза ще се повиши капацитета на един нов обществен инструмент, ще се обогатят знанията и компетенциите на различните поколения и общности, с цел повишаването на личностната ефективност на младото поколение.

„Институтът за социални интеракции“ поддържа активни контакти с други научни институти и организации, в качеството си на инициатор, на партнъор, подкрепяща организация и активна публика при обсъждане на важни за града проблеми.

Срещата приключи с дискусия и планиране на бъдещи работни интеракции с обществена значимост.