Дискусионен форум на тема “За по- успешни доброволчески практики”

На 17 януари Асоциация “Да съхраним жената” организира и проведе дискусионен форум на тема “За по- успешни доброволчески практики”. Една от мисиите на Асоциацията е да работи за развиването на доброволчеството в социално значими направления. В тази връзка и по повод обявената за Европейска година на доброволчеството – 2011г. бе проведен дискусионния форум. От страна на Община Варна взеха участие д-р Здравко Марков директор Дирекция “Социални дейности и жилищна политика” и Калина Попстефанова директор Дирекция “Младежки дейности и спорт”. Сред участниците наред с представители на множество НПО от града бе и Милена Сиракова, изпълнителен директор на БЧК Варна. Милена Сиракова. По време на форума бяха споделени добри практики в работата с доброволчески екипи и бе засегната отново темата за липсата на законова регламентация на доброволчеството. В тази връзка бе изготвен и разпространен Меморандум за подкрепа на приемането на Закон за доброволчеството, който бе изпратен и на вниманието на депутатите от 41 народно събрание.