МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

2020- 2022

Проект 2020-1-PL01-KA202-081416 „Термално наследство: европейски път“, TERME. Финансира се по програма Еразъм+, КА2 с ключово действие- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стойността на проекта е 59.765,00 EUR . Проектът се осъществява в продължение на 22 месеца от 6 НПО: 2 от Полша, Италия, България, Турция и Испания.

Проект 2020-1FR01-KA204-079859 „Подпомагане на маргинализираните пълнолетни  да навлязат на пазара на труда, чрез иновативен модел за кариерно наставничество“, ENTER. Финансира се по програма Еразъм+, КА2 с ключово действие- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и KA204 – Стратегически партньорства за образование на възрастни. Стойността на проекта е 230.662,00 EUR . Проектът се осъществява в продължение на 24 месеца от 7 НПО: Франция, Литва, България, Великобритания, Исландия, Словения, Кипър.

Проект 2020-1-PL01-KA204-081449 “Изучаване на английски като чужд език чрез E-TOOLS”, LEAFLET. Финансира се по програма Еразъм+, КА2 с ключово действие- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стойността на проекта е 41 420,00 EUR . Проектът се осъществява в продължение на 18 месеца от 5 НПО: Полша, Италия, България, Естония и Испания.

20192021

Проект :2019-1-IT02-KA204-062395: “Функционалната неграмотност, днес, защо?“. Финансира се по програма Еразъм+, КА2 с ключово действие- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стойността на проекта е 156 416 EUR
. Проектът се осъществява в продължение на 24 месеца от 7 НПО от Италия, Гърция, Испания, Словения, Полша, България и Турция.

2014 – 2016

Международен двугодишен проект S I L O “Подкрепа за подобряването на възможностите за обучение на труднодостъпни групи чрез използване на изкуства”, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+. Стойност на проекта 32 972 EUR. Водеща организация Liverpool SAFE Productions Ltd., Великобритания и 4 партньорски организации от Великобритания, Полша, Гърция и Испания.

2011 – 2014

Международен проект “ETOS – Ефективно обучение за социално изключени – 518564-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP”, финансиран по програма „Обучение през целия живот”, подпрограма Грундтвиг: Стойност на проекта 26 545EUR. Многостранни проекти, в партньорство с Община Варна и 10 партньорски организации от 6 държави, членки на Европейския съюз – Италия, Великобритания, Гърция, България, Полша и Литва.