ТЕРМАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА И ПРЕОТКРИВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕРМАЛНИ ГРАДОВЕ

В продължение на две години социален европейски консорциум от шест организации работи по програма „Еразъм +“ по проблемите на термалното културно наследство в Европейския съюз. В Сарагоса, Испания се проведе TPM /транснационална проектна среща/ по проект „Термално наследство: европейски път“, TERME. Организацията домакин на международната среща е „FASE”, Обучителен център за квалификация и преквалификация на Continue reading


Международно обучение на ментор-обучители за кариерно наставничество по проект “Enter”

Екипа на Асоциация „Да съхраним жената“ участва в тридневно обучение в Англия в сътрудничество с шест европейски държави – Англия, Кипър, Франция, Литва, Исландия, Словения за споделяне на работещи практики за наставнически модел с маргинализирани групи.Срещата беше насочена към обучение на ментори за връщане на маргинализирани лица в конкурентно способна среда на пазара на труда.Основните Continue reading


Транснационална среща на проект LEaFLET в Неапол, Италия.

На 27 и 28 август 2021 се състоя международна среща по проект LEaFLET в Неапол, Италия. Присъстваха представители на всички партньори: от Италия, Полша, Испания, Естония и България. На срещата бяха обсъдени изпълнените вече задачи, както и предстоящите дейности. Групата посети офиса на Италианския партньор LUETEC и се запозна с практически изпълнен видео урок по Continue reading