Офиси

База 1 -бул. „Цар Освободител“ № 64
тел: 052/630 137База 2 -ул. „Проф. Державин “ № 25База 3 – ул. „Кавала“ №1 АБаза 3 – ул. „Кавала“ №1 А

Помещеват се следните социални услуги:

ЦСРИ за възрастни жени на ет.1

ЦСРИ за деца с разстройства в аутистичния спектър на ет.2


Към спонсорите !

Ако желаете да направите дарение в подкрепа на нашата кауза, бихте могли да го направите на следната банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG82STSA93000005872546
BIC: STSABGSF
Получател: Асоциация „Да съхраним жената“- Варна