Добре дошли в сайта на

Асоциация „Да съхраним жената“

Асоциация “Да съхраним жената” е създадена през 1997г. като организация с нестопанска цел в обществена полза.

Асоциацията е член на Обществения съвет за социална рехабилитация и интеграция, в който участват НПО, работещи в подкрепа на хората с увреждания и техните семейства. Членува и в Обществения съвет за равнопоставеност между жените и мъжете – Варна, в който участват 15 неправителствени организации, работещи по проблемите на жените, децата и семейството.
Асоциацията изгради за 21 години широка мрежа от подкрепящи я организации и фирми. Успешно партнира с Община Варна в изпълнение на Социалната програма. В резултат на дългогодишната и активна дейност към Асоциацията функционират следните структури:

-Център за социална рехабилитация и интеграция “Импулс”;

-Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“;

-Център за психологическа рехабилитация и превенция “Ръка за ръка”;

-Клуб на доброволеца;

-Правна клиника;

-Млади Бизнес иноватори;

-Общество на предприемчивите жени;

В унисон с мисията и каузата си Асоциация “Да съхраним жената” е лицензиран  доставчик на социални услуги в Община Варна, в изпълнение на Социалната Общинска програма.

 

Videos

Error type: "Forbidden". Error message: "The request is missing a valid API key." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id youtube belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Асоциация „Да съхраним жената“

Facebook Pagelike Widget

Видео

Конкурс

https://www.youtube.com/watch?v=4IxbMF2j-Dc&t=1s