„Да се изправим срещу функционалната неграмотност“- авторска статия на Д-р Йорданка Ненчева

На 17.05 може да видите авторската статия на Д-р Йорданка Ненчева във в-к „Позвънете“ на тема: „Да се изправим срещу функционалната неграмотност“. Асоциация „Да съхраним жената“ работи по проект „Функционалната неграмотност днес. Защо?“от 2019г. съвместно с 6 партнъорски организации от Италия, Словения, Турция, Испания, Полша, Гърция финансиран по европейската програма, Еразъм +.


„Екологичното влияние на пандемията“ статия във в-к „Позвънете“на Аксения Николова-педагог в ЦСРИВЖ.

На10.05 във в-к „Позвънете“ може да прочетете авторската статия на Аксения Николова-педагог в ЦСРИВЖ „Импулс“ на тема: „Екологичното влияние на пандемията“.


„Социално-психологическа подкрепа за деца с аутизъм“ – статия на Снежана Тихолова Ръководител соц.-псих. дейности в ЦСРИДУ,,Живот под дъгата”

На 26.04 във вестник „Позвънете“ излезе статията на Снежана Тихолова – Психолог, Ръководител социално-психологически дейности в ЦСРИДУ,,Живот под дъгата” на тема „Социално-психологическа подкрепа за деца с аутизъм“.


Изкуственият интелект-верен помощник на човека или най-опасният враг? – статия на Лора Димитрова

Във в-к „Позвънете“ от 19.04.21 може да видите авторската статия на Лора Димитрова-технически сътрудник в ЦСРИВЖ „Импулс“ на тема: „Изкуственият интелект-верен помощник на човека или най-опасният враг?“.


„ДЕЦАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ“ – статия на Петя Райчева – Ръководител екип, ЦСРИДУ „Живот под дъгата“

Във в-к „Позвънете“ от 12.04 може да видите статията на Петя Райчева, Ръководител екип на ЦСРИВЖ „Импулс“ и ЦСРИДУ „Живот под дъгата“, на тема: „Децата на новото време“.


„СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ-ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО“-Статия на Нели Николова – Ръководител социални дейности

Нели Николова е родена 1984г. в гр. Видин.Завършила бакалавърска степен „Социални дейности“, 2009г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.Работила в Сдружение „Евроинтеграция“, ЦСРИ „Еврини“, гр. Варна до 2016г.Завършва магистърска степен по „Иновации в предучилищното образование“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Понастоящем работи в Асоциация „Да съхраним жената“, ЦСРИВЖ „Импулс“ на длъжност-Ръководител социални дейности.


„Умеем ли да се самосъхраняваме?“ – публикация на психолога Тоня Танкова

Представяме статия на психолога Тоня Танкова, която е публикувана във вестник „Позвънете“. Темата е „Умеем ли да се самосъхраняваме?“. В публикацията може да прочете някои на пръв поглед „дребни неща“, които вършат чудеса в процеса на самосъхранението ни.


Емоционалните разстройства – статия на психолога Петя Петкова

Човешките емоции са били винаги интригуваща тема за която много се е говорило, но малко се е разбирало от широката аудитория. Те способстват процеса на концентрацията на организма и психиката, за изпълнение на най-важната задача в този настоящ момент.Емоционалните преживявания винаги се придружават от повече или по-малко дълбоки изменения на физическо ниво. Точно под това Continue reading


Световен ден на социалната работа-статия на социалния работник-Милена Атанасова

Всеки трети вторник на месец март се дава почит и уважение към една непопулярна професия в България. Професия, която често бива омаловажавана и дори пренебрегвана.Социалният работник е този, който ежедневно се сблъсква с трагедията и мъката на хората. Той е този, който трябва да работи за спазването на човешките права, работейки сред най-бедните и неоправданите. Continue reading


Публично обсъждане на дейността на Асоциация „Да съхраним жената“

Във връзка с промените в социалната сфера, които ще настъпят в следствие прилагането на новия закон за предоставянето на СУ на 19.02.2021 год. се състоя публично представяне на дейността на Асоциация „Да съхраним жената” и двете и структури ЦСРИВЖ и ЦСРИДУ. Официални гости бяха д-р Лидия Маринова – Заместник-председател на Общински съвет – Варна и зам.-председател на Continue reading